Hvad er Lag og hvordan kan jeg undgå lag

Artikelindeks


Båndbrede indstillingen i vieweren
"Maximum Bandwidth" indstillingen bestemmer hvor hurtigt din Viewer må modtage data.
Indstillingen findes under "Preferences | Setup"
- Paradoksalt nok kan et for højt valg skabe problemer.
Din komputer skal bearbejde data når de ankommer. Hvis den har for travlt, kan den ikke nå at behandle de datapakker der ankommer fra serveren, som derefter skal sendes igen (Packet loss). Dette vil gøre lag værre.
Sættes båndbredeindsllingen højere end 3000 kbps, så hentes data ikke hurtigere.
En kunstig grænse som er sat på servene, af Linden lab.

Statistics bar packet loss
Statistics bar packet loss

”Statistic Bar" (tryk Ctrl-shift-1 samtidigt)
Logget ind, kan man se "static bar", som viser pakketab som en procentdel. Hvis den er noget over 0%, meget af tiden, skal du prøve at sænke ”Maksimal Båndbredde” værdien for at reducere pakketab.
Hvis du har en hurtig internetforbindelse og har en komputer der kan håndtere det, kan du indstille maksimal båndbredde højere.

Bemærk:  Indstillingen styrer ikke Streaming lyd/video, den indbyggede internetbrowser og voice chat, da disse kontrolleres af nogle under-programmer der kører seperat, under vieweren.

Optimal indstilling for maksimum båndbrede.

  • En indstilling over 3000 kbps vil IKKE give nogen forbedring!

Hvad der er optimal indstilling, kommer an på hvordan du er forbundet til internettet. Bruger du WIFI, kan din oplevelse variere meget.
Sættes indstillingen for højt kan man opleve at streaming lyd, video og voice chat begynder at hakke, eller falde ud.
Som nævnt tidligere, styrer styrer indstillingen ikke hastigheden på Streaming lyd/video, den indbyggede browser og voice chat.
Sørg for at der ved valg af indstillingen er taget højde for at der også er plads på internetforbindelsen, til at modtage streaming lyd og video, samt voice chat, hvis du benytter dette.
Hvis du lytter til en 128 kilobit per sekund (kbps) lyd stream, feks. en koncert, så skal Båndbrede indstillingen indstilles til din maksimum båndbrede minus 128 kbps. Der skal også være plads til video streams og Voice chat.
Der skal også gøres plads til andre brugere, eller programmer, der skal bruge internet forbindelsen.

Tip

  • Et udgangspunkt for maximal båndbrede indstillingen, kunne være internetforbindelsens hastighed, minus 400-500 kbps, hvis man er alene om at bruge forbindelsen.
  • Husk at ændre indstillingen hvis du skifter mellem forskellige typer internetforbindelser, og hastigheder.

Test din forbindelse
Der findes websider hvor man kan checke hastigheden på sin internet forbindelse, feks. http://www.speedtest.net
Luk alle programmer, undtagen selvfølgelig din internet browser, og test et par gange, så du får en mere præcist måling.

Tip

  • Test også når andre bruger internetforbindelsen.
Copyright © 2008 - 2020 Mirror World.
Alle rettigheder reserveret.
Nyheder om virtuelle verdener, virtual worlds og second life. Virtual reality og Sansar.
Siden er uafhængig og er ikke tilsluttet et firma eller organisation.