Lewis Carroll's digt Jabberwocky

jabberwockyMachinima baseret på Lewis Carroll's digt "Jabberwocky".

Studenten Bentham fik en opgave at tolke et digt på film. Det lokale vejr og de lokale locations ville desværre ikke samarbejde, så han mente at det var på tide at prøve på seriøst at lave en machinima.

Bentham arbejde hurtigt, og fortæller: "Hvad du ser her er undfanget og optaget på omkring 6 timer, med praktisk talt ingen forberedelse, og for under for under 35 Kr."

`Twas brillig, and the slithy toves Did gyre and gimble in the wabe: All mimsy were the borogoves, And the mome raths outgrabe.

"Beware the Jabberwock, my son! The jaws that bite, the claws that catch! Beware the Jubjub bird, and shun The frumious Bandersnatch!"

He took his vorpal sword in hand:
Long time the manxome foe he sought --
So rested he by the Tumtum tree,
And stood awhile in thought.

And, as in uffish thought he stood,
The Jabberwock, with eyes of flame,
Came whiffling through the tulgey wood,
And burbled as it came!

One, two! One, two! And through and through
The vorpal blade went snicker-snack!
He left it dead, and with its head
He went galumphing back.

"And, has thou slain the Jabberwock?
Come to my arms, my beamish boy!
O frabjous day! Callooh! Callay!'
He chortled in his joy.

`Twas brillig, and the slithy toves
Did gyre and gimble in the wabe;
All mimsy were the borogoves,
And the mome raths outgrabe.

Copyright © 2008 - 2019 Mirror World.
Alle rettigheder reserveret.
Nyheder om virtuelle verdener, virtual worlds og second life. Virtual reality og Sansar.
Siden er uafhængig og er ikke tilsluttet et firma eller organisation.