Faculty of Medicine, Imperial College London

kcmdrkonqiImperial College London har i et stykke tid arbejdet på, og brugt betragtelig udviklingstid, på at udviklet på spil-baseret indlæring med virtuelle patienter i Second Life.
Målet med det virtuelle hospital er at udvikle spil-baserede indlærings aktiviteter der bla. ved hjælp at rollespil udøver diagnosticering, undersøgelser og behandling.

Imperial College London viser i 3 videoer eksempler på projektet.

I den første video vises en mulig metode hvor flere teknologier kombineres med et virtuelt indlærings miljø, i dette tilfælde Second Life, til uddannelse af sygeplejesker.

Den kan virke som en dårligt klippet fil, men jeg vil tro der demonstreres en virkelig session, hvor en elev via nogle valg, får respons fra en virtuel patient. Evt. styret af simpel AI.
Udviklet af Developed at Glasgow Caledonian University in Glasgow, Scotland, UK.

Fase I: Spil-baseret indlæring med virtuel patient i Second Life:

Fase II: Spil-baseret indlæring med virtuelle patienter i Second Life:

yderligere oplysninger: Faculty of Medicine, Imperial College London

Copyright © 2008 - 2020 Mirror World.
Alle rettigheder reserveret.
Nyheder om virtuelle verdener, virtual worlds og second life. Virtual reality og Sansar.
Siden er uafhængig og er ikke tilsluttet et firma eller organisation.