Innovationspris 2009 til SL projekt

innovationsprisen-2009-media-learningFor femte gang er Det gyldne Snit blevet uddelt for bedste anvendelse af video, levende billeder, animationer, Flash og lign. til undervisning og formidling.

Prisuddelingen fandt sted den 17. november 2009 i forbindelse med årets Forskningsnet konference. Ni produktioner ud af 22 indsendte var nomineret af juryen bestående af medlemmer fra universiteter og produktionsmiljøer.
Fire produktioner fik tildelt Det gyldne Snit inden for fire kategorier:
Forskningsformidling, Studieteknik og læringsformer, Videobaserede under-visningsmaterialer og Innovationspris.
Den sidste, Innovationsprisen, gik til et Second Life projekt.

 

Prismodtageren Inge Knudsen, der har over 300 timers international undervisningserfaring i SL, beskriver selv sit projekt således:

Virtual Learning: Det drejer sig om forskellig læringsmiljøer i Seond Life.

Jeg har udviklet forskellige virtuelle læringsplatforme, som Second Life har. I den forbindelse har jeg bygget læringsmiljøer. Mine ideer spænder vidt, og jeg håber meget, at jeg får lejlighed til at vise jer nogle af miljøerne. Det drejer sig om f.eks.:

  • Afhjælpning af fobier
  • Indlæring af tegnsprog for døve
  • Genoptræning af sprog efter f.eks. en hjerneskade
  • Sprogundervisning
  • HR-opgaver
  • Simulering for SOSU-studerende
  • Eksamenstræning
  • Service m.m.

Undervisning kan foregå synkront eller asynkront og kan være traditionel eller moderne (kollaborativ e-læring). Der er såvel simulationsøvelser som opgaver af forskellige art.

Jeg oplever, at der i forskellige undervisningsforløb ofte er mangel på tid til at implementere det lærte. Således kan der arbejdes mere dybdegående med emnerne for at indarbejde rutine, som kan være med til at spare tid og skabe større deltagertilfredshed.

Jeg har over 300 timers international undervisningserfaring i Second Life og stor brugererfaring. Jeg underviser folk fra hele verden; herunder Kina, Sydamerika og Mellemøsten, samtidig med at jeg er supervisor for andre undervisere. Min motivation for dette er dels at udvikle mig fagligt, dels at skabe et internationalt netværk til bl.a. sparring.

Læs juryens begrundelse for tildelelsen af prisen på siden "Forskningsnettet: Innovationspris - Media Learning" (virker ikke længere: http://forskningsnettet.dk/da/reportage2009?q=da/dgs2009_vindere#4)

Forskningsnettet er placeret under Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling hos Forsknings- og Innovationsstyrelsen. 100.000 ansatte og studerende på universiteter og forskningsinstitutioner bruger Forskningsnettet. Forskningsnettet giver via internationale bredbåndsforbindelser adgang til samarbejde over grænserne, også når store datamængder er involveret.

Via Mariis blog "Another SL project wins Innovation prize" (Virker ikke længere: http://milmariis.wordpress.com/2009/11/19/another-sl-project-wins-innovation-prize/)

(Billede: Forskningsnettet)

Dansk Second Life i Danmark.

Copyright © 2008 - 2020 Mirror World.
Alle rettigheder reserveret.
Nyheder om virtuelle verdener, virtual worlds og second life. Virtual reality og Sansar.
Siden er uafhængig og er ikke tilsluttet et firma eller organisation.